NGUYÊN TÍN
CTY LẮP ĐĂT VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ AN NINH VÀ VI TÍNH